Skip to Content

Tag Archives: IE6

Een stylesheet maken voor alleen IE

Conditional tags om voor elke uitvoering van IE zijn eigen stylesheet te creeren

Snelle hack voor IE6 , IE7 en IE8 in je Stylesheet

Om de oudere browers van IE te benaderen kun je beter een conditional comment gebruiken zie (http://www.fledermaus.nl/?p=573) Om alleen IE9 te benaderen zie het artikel : IE9 – IE10pp4 Hack […]

SIDE MENU