10 april
Dimpact logo

Dimpact en GovUnited stellen Programma van Eisen Burgerzakenmodules beschikbaar aan Marktplaats BZM van KING

Dimpact en GovUnited, twee gemeentelijke samenwerkingsverbanden met zo’n 50 deelnemers, hebben gezamenlijk eisen en wensen geformuleerd voor de verwerving van de Burgerzakenmodules (BZM’s) in het kader […]