De gemeente Heerenveen is een proef begonnen met WhatsApp als nieuw communicatiekanaal. Vragen aan de gemeente, maar ook meldingen, zijn via dit kanaal aan de gemeente door te geven.