10 april
Dimpact logo

Dimpact en GovUnited stellen Programma van Eisen Burgerzakenmodules beschikbaar aan Marktplaats BZM van KING

Dimpact en GovUnited, twee gemeentelijke samenwerkingsverbanden met zo’n 50 deelnemers, hebben gezamenlijk eisen en wensen geformuleerd voor de verwerving van de Burgerzakenmodules (BZM’s) in het kader […]
28 maart

De gemeente Ommen sluit aan bij Dimpact

De ambtelijke organisaties van de gemeenten Ommen (17.300 inwoners) en Hardenberg (59.600 inwoners) werken sinds 2012 samen onder de naam Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Gemeente Hardenberg is in […]
15 februari

Dimpact en Atos kiezen voor Sdu VIND-content

Atos heeft na een uitgebreide consultatieronde gekozen voor VIND-content van Sdu Information Solutions. VIND wordt gebruikt in de nieuwe Atos e-Suite die in 2013 wordt geleverd aan […]