Skip to Content

Category Archives: Dimpact

Heerenveen probeert WhatsApp als kanaal

De gemeente Heerenveen is een proef begonnen met WhatsApp als nieuw communicatiekanaal. Vragen aan de gemeente, maar ook meldingen, zijn via dit kanaal aan de gemeente door te geven.

Dimpact en GovUnited stellen Programma van Eisen Burgerzakenmodules beschikbaar aan Marktplaats BZM van KING

Dimpact en GovUnited, twee gemeentelijke samenwerkingsverbanden met zo’n 50 deelnemers, hebben gezamenlijk eisen en wensen geformuleerd voor de verwerving van de Burgerzakenmodules (BZM’s) in het kader van het programma modernisering […]

De gemeente Ommen sluit aan bij Dimpact

De ambtelijke organisaties van de gemeenten Ommen (17.300 inwoners) en Hardenberg (59.600 inwoners) werken sinds 2012 samen onder de naam Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Gemeente Hardenberg is in 2008 lid geworden van […]

Dimpact en Atos kiezen voor Sdu VIND-content

Atos heeft na een uitgebreide consultatieronde gekozen voor VIND-content van Sdu Information Solutions. VIND wordt gebruikt in de nieuwe Atos e-Suite dieĀ in 2013 wordt geleverd aan Dimpact, de vereniging van […]

SIDE MENU